Möbelfakta blir ett oberoende märkningssystem med IVL som huvudägare

foto: Johansson Design

IVL Svenska Miljöinstitutet blir majoritetsägare till märkningssystemet Möbelfakta, som sedan tidigare ägs av Trä- och Möbelföretagen. IVL ska driva och utveckla systemet framöver för att möta kraven i offentlig upphandling och kunna växa internationellt men med fortsatt tydlig samverkan med branschen som kommer vara delägare. På detta sätt ökar systemets oberoende och kan växa ytterligare. Möbelfakta är ett referens- och märkningssystem som riktar sig till producenter, inköpare, formgivare, arkitekter och andra aktörer i möbelbranschen. Systemet bygger på tre delar; kvalitet, miljö och socialt ansvar och omfattar därmed såväl sociala, tekniska och miljömässiga som produktionsetiska krav. Det kan också användas som en guide vid olika typer av upphandling.

– Samtidigt som Möbelfakta utgör en viktig kvalitetsgaranti för branschen är det angeläget för systemets trovärdighet att den fortsatta utvecklingen sker i en självständig organisation som motsvarar de offentliga upphandlingarnas krav på oberoende. I IVL har vi hittat den idealiska samarbetspartnern och vi är mycket nöjda med att ha försäkrat oss om bästa tänkbara framtid för Möbelfakta, samtidigt som branschen även fortsatt kommer att ha inflytande över systemet, säger David Johnsson, vd för Trä- och möbelföretagen.

Ny vd för bolaget blir Johan Söderqvist som närmast kommer från byggbranschen där han har arbetat med hållbarhetsfrågor för byggmaterialföretag.