Multifunktionella beläggningar med propolis

I ett nytt projekt utvärderades den multifunktionella effekten av propolis i en silikonmatrisbeläggning. Forskarna kunde visa att närvaron av propolis ökade färgens korrosionsegenskaper. Utvecklingen av nya gröna alternativ för korrosionsskyddande och antifouling-beläggningar är avgörande för bevarande av miljön. En beläggning med mer än en funktion, till exempel både korrosionsskydd och antifouling, ger både tekniska och ekonomiska fördelar. Analyser med hjälp av fler moderna tekniker bekräftar närvaro flera föreningar med aktiva egenskaper (till exempel polyfenoler, kanelsyra, ferulsyra och diterpener). Närvaron av propolis ökade antikorrosiva egenskaper, och bakterieexperiment visade minskad vidhäftning av bakterier. Havsförsök visade också den utmärkta antifouling effektiviteten hos färgen innehållande propolis över elva månader. Användningen av ett naturligt pigment kopplat till ett lösningsmedelsfritt harts bidrar till formuleringen av mer miljövänliga färger.

Propolis produceras av bin.