Nanoteknik minskar friktion

Ett team av forskare från National Research Nuclear University MEPhI och Immanuel Kant Baltic State Federal University har framställt och undersökt tunna filmer som avsevärt minskar friktionen och därmed ökar ytornas hållbarhet. Teamet använde bland annat pulserande laser riktad mot kol och molybden för att skapa ett plasmaflöde med dessa material som fick reagera med vätesulfid för att bilda olika molybdensulfider. De tunna filmer som teamet erhöll var inte mer än 0,5 µm tjocka, men minskade friktionen med en faktor tio. De erhållna friktionskoefficienterna  motsvarar vad en skridsko har när den glider på is.