Naturvårdsverkets besparingar väcker oro i näringslivet

Nils Hannerz, näringspolitisk chef IKEM. Foto: Bengt Säll

Naturvårdsverket meddelade den 1 februari att myndigheten behöver göra neddragningar motsvarande 65 miljoner kronor och att de därför skulle varsla 65 anställda om uppsägning. IKEM (Innovations- och kemiindustrierna i Sverige) skriver, tillsammans med 15 andra branschorganisationer, ett brev till regeringen att expertmyndighetens kompetensförlust kommer att drabba näringslivets konkurrenskraft och klimatomställning negativt.

Naturvårdsverket är en viktig aktör för näringslivet. Myndigheten har en nyckelroll i att stötta omställningsarbetet och samtidigt skapa förutsättningar för tillväxt och innovation, bland annat genom att säkerställa implementeringen och efterlevnaden av EU-lagstiftning så det blir tydligt hur lagstiftningarna ska genomföras i Sverige. Myndigheten ger också stöd och vägledning till näringsliv och tillsynsmyndigheter i syfte att skapa en likvärdig tolkning av lagstiftning. Dessutom är Naturvårdsverkets arbete med Klimatklivet viktigt.

– Vi är oroliga för att innovations- och kemiindustrin kommer drabbas mycket negativt med anledning av neddragningarna. Industrin vill och kan ställa om, men det ställer höga krav på att myndighetssverige effektivt kan förklara reglerna för enskilda företag. När klimathotet växer och industrin vill ställa om är det inte läge att spara på samhällsfunktioner, säger Nils Hannerz, näringspolitisk chef och undertecknare av brevet, IKEM.