Nolato avyttrar dotterbolaget Nolato Hertila

Nolatokoncernen har avyttrat dotterbolaget Nolato Hertila AB till Essentra International Limited, ett bolag inom Essentra plc. Köparen tog över verksamheten den 5 juli 2018.

– Nolato Hertila är inriktat på
produktion och försäljning av standardprodukter som skyddar vid målning, montering och transport. Detta är bolaget ensamt om i koncernen, kommenterar Johan Arvidsson, som är chef för Nolatos affärsområde.

Avyttringen är ett led i Industrial Solutions fokusering på utveckling och tillverkning av kundunika produkter inom fordon och allmän industri. Nolato Hertila har 25 anställda i Åstorp och omsätter cirka 40 mkr på årsbasis. Essentra Components är ett globalt börsnoterat bolag med säte i Storbritannien och har 8 000 anställda i 33 länder.