Northvolt vill se svensk brytning av kobolt

Kobolt är en metall med många olika användningsområden, bland annat vid batteritillverkning. Kobolt är en betydande komponent, främst i den positiva elektroden i litiumjonbatterier. För batterier till elektriska fordon är kobolthalten vanligen 10 – 30 %. Störst gruvproduktion av kobolt sker i DR Kongo som svarar för över hälften av den globala produktionen. Idag sker ingen brytning av kobolt i Sverige. Gruvbrytning sker i huvudsak storskaligt, men även småskalig brytning för hand äger rum i bland annat DR Kongo enligt SGU, Sveriges geologiska undersökningar. I en intervju i Dagens Industri lyfter Northvolts kommunikationschef Jesper Wigardt frågan kring svensk brytning av kobolt. Northvolt skulle gärna se att regeringen kunde medverka till att en hållbar framställning av kobolt kunde etableras i Sverige. Han anser att det skulle vara bra både logistiskt och miljömässigt.