Ny betongfärg med grafen

SIO Grafen har rapporterat om ett nyligen avslutat projekt som har utvecklat en teknologi för en cementbaserad färg med stark vidhäftning. Genom att tillsätta funktionaliserad hexagonal bornitrid har forskningsgruppen lyckats ta fram en färg som skyddar mot både kloridinträngning och oönskad missfärgning hos utsatta byggnadskonstruktioner och infrastruktur.

– Färgen är en cementbaserad murfärg från Lanark förstärkt med SHT Smart High Tech AB:s nyutvecklade funktionaliserade vita grafen, där Chalmers och RISE bidrar med mekanisk karakterisering och miljötålighetsprovning, berättar projektledare Lars Nilsson, Lanark.

Färgen är i första hand tänkt att skydda ytor av puts eller betong. Projektet har visat att den funktionerade hexagonala bornitriden ger motsvarande eller bättre vidhäftning och motståndskraft mot kloridpenetration jämfört med tidigare studier med grafen. Tack vare det vita grafenet är färgen dessutom helt vit, vilket i sig är en användbar egenskap. 

– Behovet av en i grunden vit ytbehandlingsprodukt som skyddar mot kloridinträngning och som till karaktären påminner om underlaget är stort inom byggindustrin, säger Lars Nilsson.

Ett av målen var att tillsatsen av hexagonal bornitrid skulle förbättra de tekniska egenskaperna med 50 procent. I detta projekt lyckades man nå en förbättring på 30 procent. Lanark, Chalmers, SHT Smart High-Tech AB, RISE, Akademiska hus och Skanska har medverkat i projektet.

– Vi är något jättebra på spåret. Just nu arbetar vi med ansökan till SIO Grafen där vi hoppas kunna jobba vidare med projektet, säger Lars Nilsson.