Ny billig färgsensor

En ny kulörsensor har utvecklats med ett speciellt mikrolinsarrangemang. Sensorerna kan produceras direkt på ett chip och kombinera flera funktioner i ett minimum av utrymme. Den här extremt kompakta konstruktionen gör det möjligt att bygga nya, ultralätta kulörsensorer för inbyggnad i kameror, smartphones och många andra produkter. Förutom deras höga integrationsgrad, som tillåter maximal funktion att packas på en liten yta, är de nya sensorerna enklare och därmed billigare att tillverka än sina föregångare. Utvecklingsarbetet har gjorts av de två Fraunhofer-instituten IIS och ISC. Projektet, som kallas FOWINA, är ett internt projekt finansierat av Fraunhofer som en del av sitt interna program för små och medelstora företag.