Ny entreprenör tar över efter att 40 procent av Öresundsbron blivit målad 

Foto: Öresundsbron

Hittills har 6 500 meter av Öresundsbrons stålkonstruktion fått nya färglager med vattenbaserad färg för att ge fortsatt skydd mot korrosion och bidra till en fördubblad livslängd. Öresundsbron har efter upphandling tecknat avtal med Ahnelövs Industrimålning för de kommande årens målningsarbete.

Stålkonstruktionen under motorvägen och vid sidan av järnvägen får nya färglager för att ge bron ett fortsatt starkt skydd mot korrosion och väderpåverkan. Arbetet påbörjades 2021 och väntas bli färdig först 2032. Hittills har drygt 6,5 kilometer av stålkonstruktionen målats varav 1 800 meter i år, bland annat gränsmarkeringen, som många kunder ser från tågrutorna på väg över bron. Väder, vind och en hög höjd ovan havet ger mycket speciella förutsättningar för målarna. Dessutom finns järnvägens kontaktledning, och tåg i höga hastigheter, alldeles i närheten. Därför utförs arbetet från en specialbyggd målningsplattform.

I stället för en epoxibaserad färg, som bron målades med när den byggdes, används en vattenbaserad färg till förstärkningsmålningen.

– Målningen medverkar inte bara till lägre klimatavtryck tack vare användandet av vattenbaserad färg, utan är även ett led i att förlänga brons livslängd till minst 200 år. Vi är glada att Ahnelövs vill hjälpa oss på resan mot världens mest hållbara bro, säger Bengt Hergart, anläggningsdirektör på Öresundsbron, i ett pressmeddelande.

Samarbetet påbörjas i december och målningsarbetet kommer i gång igen när vädret tillåter, vilket normalt brukar vara mellan april och oktober ute i Öresund. Avtalet omfattar målningsarbetet för andra halvan av högbrons anslutningsbroar, vilket väntas pågå fram till 2028 beroende på väderläget.

Målningen består av två delar. Dels en förstärkningsmålning, där nya lager läggs på befintliga, dels reparationsmålning för de ytor som har skador genom flera färglager.

– Som ett mindre malmöitiskt familjeföretag är detta ett stort, ärofyllt uppdrag för oss på Ahnelövs. Jag och mina hantverkare är idag fyllda av stolthet och taggade inför jobbet, säger Tony Ahnelöv, vd på Ahnelövs Industrimålning.

Projektet totalkostnad beräknas till cirka 450 miljoner svenska kronor för den totala arean på stålfackverken på knappt 300 000 kvadratmeter. Det är ett planerat projekt, vilket gör att Öresundsbrons finanser eller prissättning inte påverkas.