Ny färg mot mossor och alger

BMI Sverige, en leverantör inom tak, lanserar nu en ny ytbehandling på alla sina betongtakpannor. Den nya ytbehandlingen har bättre miljöegenskaper, samtidigt som den ger samma effektiva skydd mot mossa och algpåväxt som dagens takpannor. Något som ligger i linje med att branschen efterfrågar mer hållbara produkter. Under flera år har BMI, tillsammans med en av världens ledande kemikalieleverantörer, utvecklat den nya ytbehandlingen, vilken kommer att användas på samtliga takpannor från varumärket Monier. 

– Det traditionella sättet att förhindra mossa och alger från att växa på målade ytor utomhus har varit att addera filmkonserverande kemikalier i färgen. Den nya ytbehandlingen har så goda mekaniska egenskaper, att de filmkonserverande kemikalierna inte längre är nödvändiga för att uppnå samma skydd mot moss- och algpåväxt. Man får alltså ett lika bra skydd som samtidigt är snällare mot miljön, säger Mikael Berg, ansvarig för BMI:s produktportfölj för Monier i Norden. 

Den nya ytbehandlingen är hårdare och absorberar mindre vatten, vilket leder till att mindre smuts fastnar på ytan, samtidigt som den torkar upp snabbare efter att den blivit fuktig. Dessa två egenskaper verkar i synergi med varandra och bidrar till att reducera biologisk påväxt på takpannan.