Ny forskning om biobaserade bindemedel

Foto: La Miko/Pexels

Institutet för träteknik i Dresden (Institut für Holztechnologie Dresden, IHD) arbetar med utvecklingen av biobaserade bindemedel av isocyanatfri polyuretan och de färger och oljor som kan tillverkas med hjälp av bindemedlet. Med utgångspunkt från befintliga forskningsresultat inom området isocyanatfria polyuretaner (NIPU) från förnybara råvaror syftar ett nytt forskningsprojekt till att skapa förutsättningar för att göra biobaserade bindemedel av polyhydroxiuretan konkurrenskraftiga med konventionella polyuretaner. Fokus ligger här på bindemedel för färg och lack. Dessa bindemedel används i samarbete med färgtillverkare för att producera både skiktbildande lacker och icke-skiktbildande oljor för trä. Forskarna vid IHD förväntar sig att NIPU-baserade färger och oljor till och med kan överträffa egenskaperna hos etablerade system när det gäller kemisk resistens och ytporositet. Projektet beräknas ge allmänna insikter samt kunnande för kommande industrialisering. Man bedömer det som möjligt att också överföra tekniken till andra polyuretanprodukter som till exempel lim, skum och konstläder. På lång sikt bör resultaten av forskningsprojektet ge ett bidrag till en hållbar ersättning av råoljebaserad polyuretankemi.