Ny Nordenchef för AkzoNobel

Jesper Salskov Jensen har tagit över rollen som chef för AkzoNobel i Norden. Jesper har arbetat inom företaget sedan 2014, som affärschef för enheten Decorative Paints. Innan han kom till AkzoNobel var han landschef för fönstertillverkaren VELUX danska och svenska försäljningsbolag.

– Jag ser fram emot att leda AkzoNobel i Norden och fortsätta stärka våra positioner på den nordiska marknaden. Nu går vi in i en ny fas och min ambition är att verkligen integrera kundupplevelsen i hjärtat av allt vi gör, oavsett om kunden är konsument eller professionell aktör. För att uppnå det ska vi också vara en attraktiv arbetsgivare där människor trivs och utvecklas. Norden är och förblir en stor och viktig marknad för oss”, konstaterar Jesper Salskov Jensen. Jesper Salskov Jensen efterträder Lars Andersson, som fortsätter i en liknande roll för den nyligen avyttrade verksamheten Speciality Chemicals. Jesper kommer att kombinera tjänsten som direktör för Norden med en roll som chef för affärsområdet Decorative Paintings.