Ny pulvermatare för termisk sprutning

Oerlikon Metco lanserar en ny pulvermatare för termisk sprutning. Metco LFS 400 matar noggrant och kontinuerligt pulver för termisk sprutning i form av en vätskesuspension. Matning av extremt fina pulver är problematiskt för konventionella matare baserade på pulvertransport med bärargas. Trots detta är matning av sådana material avgörande för att uppnå några av de avancerade skikt som dagens industrier behöver. Det är viktigt att kunna mata dessa vätskor utan pulsering och utan sedimentering för att erhålla jämna och pålitliga ytskikt. Metco LFS 400 är en suspensionsmatare som ger en pulsfri drift och upprätthåller en konsekvent suspension utan sedimentation. Den kan användas med en mängd olika medier som vätskefas såsom vatten, etanol och metanol, samt kan mata pulver av nästan alla sammansättningar, inklusive keramik, metaller och karbider.