Ny struktur för Arbetsmiljöverkets regler

Under september 2023 kommer beslut att fattas om den nya strukturen för Arbetsmiljöverkets regler. I samband med beslutet kommer också reglerna i en ny struktur att finnas tillgängliga i ett digitalt format på arbetsmiljöverkets webbplats. Reglerna kommer vara märkta med en vattenstämpel för att det ska vara tydligt att de inte gäller ännu, utan de träder i kraft först den 1 januari 2025

– Det känns väldigt bra att vi nu har kommit så långt i vårt arbete att vi kan kommunicera när beslut och ikraftträdande sker. Det har varit ett mycket omfattande utvecklingsarbete och nu närmar vi oss äntligen den första milstolpen, säger Erna Zelmin, Arbetsmiljöverkets generaldirektör, i ett inlägg på myndighetens webbplats.

De cirka 2 300 paragraferna i dagens 67 föreskriftshäften har sorterats in i 15 nya föreskriftshäften. Reglerna är innehållsmässigt desamma vad gäller krav- och skyddsnivåer förutom ett undantag. För byggherrar, byggarbetsmiljösamordnare och projektörer har det tillkommit nya regler.Alla regler har bearbetats textmässigt när de har sorterats in i den nya strukturen. Detta bland annat för att göra språket enklare, uppnå större enhetlighet och för att undvika dubbelregleringar. En del av de allmänna råd som strukits, för att de inte följer kraven för ett allmänt råd, kommer i stället att arbetas in som stödjande material på verkets hemsida.