Ny termiskt isolerande ytbehandling

Bild: Worlée

Det tyska kemibolaget Worlée har tillsammans med Svenska Aerogel utvecklat en sprutbar termiskt isolerande ytbehandling med namnet WorléeShield. Skiktets låga värmeledningsförmåga gör att man kan spara på bådeenergi och kostnader. Tekniken kan också skydda personal mot brännskador och därmed bidra till ökad säkerhet på arbetsplatser inom processindustrin. Dessutom ger den ett gott brandskydd. Den nya metoden är lämplig för applicering på rör, ventiler och tankar. 

Processindustrin är den primära målgruppen för tekniken men den kan också användas i andra applikationer där en tunn isolering behövs. WorléeShield är baserad på en kombination av Svenska Aerogels hydrofoba Quartzene-material samt Worlées bindemedel och tillsatsämnen. WorléeShield är sprutbar men kan även appliceras med spackel eller roller. Ytbehandlingens effektivitet ökar med antalet lager som appliceras, men även ett tunt lager ger en god isolering. Då ytbehandlingen möjliggör en hög filmtjocklek per lager, brukar ett eller två lager vara tillräckligt för att skapa en beröringssäker yta.