Ny utlysning om stöd till grafenprojekt

Vinnova erbjuder finansiering av genomförbarhetsstudier och förberedelseprojekt som syftar till att långsiktigt utveckla kommersiella tillämpningar med grafen. Utlysningen riktar sig till företag, forskningsinstitut, universitet och högskolor eller andra juridiska personer, som i samverkan vill utveckla grafen och andra 2D material för industriella tillämpningar. Det krävs minst två parter, varav minst ett svenskt företag.

Stödet kan uppgå till 300 000 kr och stödnivån är maximalt 50 % av projektets totala kostnader. Sista ansökningsdag är 26 april 2023 och beslut meddelas 15 juni 2023.