Nya forskningsprojekt om grafen

Genom SIO Grafen har tolv nya projekt fått finansiering varav minst tre har en tydlig koppling till ytbehandlingsområdet.

”Deponering av grafenhaltiga beläggningar på stora ytor för olika funktionella tillämpningar” är ett projekt där den långsiktiga ambitionen är att etablera en ekonomisk deponering av en ny klass av grafenhaltiga beläggningar med stor area, med varierande matrismaterial: keramiska, metalliska och intermetalliska. Termisk sprutning kommer att användas för att framställa grafeninnehållande beläggningar, genom att applicera materialblandningar såväl som en ny hybridmetod, samtidigt som ett pulver utnyttjas tillsammans med grafensuspension. Projektledare är Uta Klement, Chalmers.

Ett annat projekt är ”Grafenförbättrade biobaserade beläggningar för korrossionsskydd av varmförzinkat stål”. I detta projekt ska grafen integreras i SSAB:s patenterade gröna antikorrosionsbeläggning (GreenCoat) – en formulering för att ytterligare förbättra prestandan av korrosionsbeläggning på varmförzinkat stål. Projektets strategi är att få en god dispersion av grafenflingor i Green- Coat-formuleringen som därefter kommer att appliceras på varmförzinkade stålunderlag och sedan utvärderas. Projektledare är Anwar Ahniyaz, Rise.

Ytterligare ett projekt med anknytning till ytbehandling är Grafenoxid-ytbe- läggningar för vattenrenande membran. Detta projekt kommer att klargöra den tekniska och juridiska genomförbarheten av grafenoxid-beläggningar för vattenrening. Projektet bygger vidare på forskningsresultat som genererats vid Linköpings universitet, där det visades att grafenoxid kan adsorbera tungmetaller från vattenlösning. På grund av den här egenskapen, i samband med unik tunn tjocklek, kan den innovativa produkten vattenfiltreringsmembran utformas. Projektet kommer att behandla den tekniska genomförbarheten av grafenoxid-beläggning på poröst fiberbaserat membran. Projektledare är Volodymyr Erik Khranovskyy, Linköpings Universitet.