Nyli ackrediterade

Som första svenska företag har Nyli Metrology AB erhållit ackreditering för renhetsmätning med hjälp av partikelfilter. Kraven på renhet har ökat vilket också gör att intresset för och kraven på att bedöma renhet ökar. Nu kan alltså Nyli, under ackreditering, hjälpa kunder med att uppfylla krav på teknisk renhet enligt standarder så som ISO 4406, ISO 16232, VDA 19 och olika företagsanknutna standarder.