Nytt digitaliseringscenter för ytbehandling

Foto: Fraunhofer IFAM

Fraunhofer IFAM har nyligen öppnat ”Center for Networked Surface och Coating Technology” i Bremen. På en yta större än 750 kvadratmeter med toppmodern utrustning kommer institutets experter inom olika ytbehandlingsdiscipliner arbeta med kvalitetssäkring av automatiserade processer. Målet är helautomatiserade processkedjor för serieproduktion. Den aktuella utmaningen är det digitala nätverket av alla arbetsmoment i samband med den teknik som används vid ytbehandling. Möjligheterna till automatisering och digitalisering är ännu inte fullt implementerade inom ytbehandlingsområdet.

För att få en bättre förståelse för hela processen och för att driva utvecklingen framåt säkert och snabbt, tittar experterna på Fraunhofer IFAM över hela värde- och processkedjan från den första inspektionen till den färdigytbehandlade komponenten. Processkedjan kartläggs digitalt och kompletteras med interaktionsmöjligheter med hjälp av virtuell och förstärkt verklighet. Forsknings- och utvecklingsmål inkluderar realisering av digitalt integrerade ytbehandlingssystem och processer samt process- och kvalitetsoptimering genom maskininlärning och användning av AR/VR-metoder.

Virtuell verklighet, förstärkt verklighet, Internet-of-Things, digitala verktyg och metoder som länkar virtuella modeller med verkliga komponenter är framtidens tillämpningar inom ytbehandlingsprocesser. Rätt implementerade erbjuder de en enorm potential för produktutveckling, processeffektivitet och kvalitetssäkring. Aktuella utmaningar är lagring och hantering av relevant data, ett skapande av tillförlitliga modeller och motståndskraftiga simuleringar, korrekt datatillförsel och kontinuerligt dataflöde längs hela processkedjan och en automatiserad inkludering av relevant data för att optimera processtegen och integrering av gränssnitt för samverkande maskininteraktioner. Branschrepresentanter inser omedelbart fördelarna med digitala verktyg och metoder. Att integrera teknologierna i sina egna processer är dock extremt komplicerat. Det är just här det nya ”Center for Networked Surface and Coating Technology” kommer in. Med detta holistiska, applikationsorienterade och praktiska erbjudande för industri och forskningspartner kan processer väljas ut efter behov och optimeras för individuella produktionsförhållanden. Dessutom kan kommersiella ytbehandlingsprocesser simuleras och optimeras.