Nytt digitalt verktyg från AkzoNobel

Nu kan rederier skaffa sig bättre kontroll över sina torrdockningskostnader tack vare DryDoQ Insights – ett nytt digitalt verktyg utvecklat av AkzoNobel. Verktyget ger en precis prognosrapport om fartygets skrov utan behov av okulär besiktning. DryDoQ analyserar data med en förmåga att skapa en helhetsbild av rost och skrovpåväxt, vilket ger förbättrad underhållsplanering och ökad effektivitet. Tekniken har lanserats som MVP (minimal viable product) till ett av världens största rederier, som ska testa den och ge kontinuerlig återkoppling så att ytterligare utveckling och förbättringar kan ske. Parallellt är systemet även tillgängligt för en bredare marknad. Det nya verktyget gör sina prognoser baserat på företagens konfidentiella uppgifter kombinerat med ett stort antal data från externa källor. Det ringar in specifika fokusområden, baserat på bland annat fartygstyp, trafikmönster och tidigare torrdockningsåtgärder.