Nytt material från Prevent om nanopartiklar

Foto: Pixabay

En folder med titeln ”Nanopartiklar i arbetsmiljön” finns nu tillgänglig via Prevents hemsida. Materialet lanserades nyligen och är en introduktion till ämnet nanopartiklar. Syftet är att ge företag stöd och ökad kunskap i arbetsmiljöarbetet när nanopartiklar ska hanteras. Enligt ett pressmeddelande från Prevent finns det idag mycket material som tar utgångspunkt i forskningsresultat. Materialen är ofta skrivna för målgrupper som redan är insatta i ämnet, ofta med ett akademiskt anslag. Det finns inte så mycket material riktat till personer med behov av stöd i ämnet, framför allt i små och medelstora företag. Produkter som innehåller nanopartiklar blir allt vanligare men kunskapen om hur människor och miljön påverkas av nanomaterial är inte alltid så stor. Det gäller både exponeringsvägar för olika nanomaterial och vilka farliga egenskaper olika nanopartiklar kan ha för människor, djur och miljön. Materialet fokuserar på avsiktligt tillverkade nanopartiklar. Folderna har tagits fram tillsammans med Teknikföretagen, Sveriges Ingenjörer, IF Metall och IKEM.