Över hälften använder funktionella färger

Foto: Shutterstock

Den tyska tidskriften Besser Lackieren har undersökt användning av olika funktionella färger inom den tyska lackeringsindustrin. Närmare hälften av de tillfrågade lackeringsföretagen, 42 %, fokuserade enbart på de klassiska funktionerna så som korrosionsskydd och utseende. Elektriskt ledande färger som ger ESD-skydd används av 42 % av de tillfrågade företagen. Antigraffitifärg används av 37 %. Antimikrobiella färger som uppmärksammats särskilt under de senaste åren används av nästan 30 % av de tillfrågade företagen. Undersökningen visar att företagen över lag är nöjda med prestanda hos de olika funktionella färgsystemen.