Överenskommelse inom EU om kritiska metaller

Foto: Freepik

I mitten av november månad nådde EU politisk enighet om att kraftigt öka brytningen av kritiska metaller inom EU. Det är en EU-förordning som heter Critical Raw Materials Act, som formellt ska godkännas av Europaparlamentet och rådet. Överenskommelsen innebär bland annat att de malmer och mineraler som utvinns inom EU ska täcka minst 10 % av EU:s behov 2030. EU har definierat 34 kritiska och 17 strategiska råvaror inom EU där nu också aluminium inkluderats.

Många av dessa råvaror finns i norra Sverige där också Europas enda ursprungsfolk, samerna, lever. Redan idag finns det motsättningar när det gäller markanvändning i norra Sverige. Det är inte helt klarlagt hur konventionerna runt samernas inflytande kommer att utformas. 

– Detta avtal lägger grunden för Europas strategiska självständighet. Vårt beroende av råvaror är vår konkurrenskrafts akilleshäl, men med lagen om kritiska råvaror kan vi vända denna svaghet till styrka. Vi kan skapa en verkligt europeisk utvinningssektor; vi kan förvandla vårt avfall till en resurs; vi kan bygga närmare band till tredjeländer och vi kan säkra vår industris framtid på ett hållbart sätt, säger Teresa Ribera Rodríguez, medlem av den spanska regeringen, i ett pressmeddelande. 

Spanien är ordförandeland i EU andra halvåret 2023.