Potentialen för AI i Sverige ska kartläggas

Regeringen ger innovationsmyndigheten Vinnova i uppdrag att översiktligt kartlägga och analysera läget gällande artificiell intelligens, AI, i Sverige. Resultatet ska presenteras redan i vår och vara en…

Höganäs förvärvar tysk pulvertillverkare

Höganäs AB förvärvar 100 procent av H.C. Starck-gruppens enhet Surface Technology & Ceramic Powders, STC. STC är en tillverkare av metalliska och keramiska pulver för ytbeläggning…

Marknadsundersökning om ytbehandling inom fordonsindustrin

Marknadsundersökningsföretaget Ceresana har analyserat marknaden för färger och beläggningar för fordonsindustrin. Totalt landade förbrukningen på 3,1 miljoner ton beläggningsmaterial 2016. Man förväntar sig en ökning på 3,7 %…

Storbritannien satsar på säker hantering av färg

British Coatings Federation (BCF), i samarbete med Painting and Decorating Association och Scottish Decorator Federation, har lanserat ett nytt initiativ, PaintSafe, som syftar till att främja säker användning…

Nya provmetoder hos Proton Technology

Provningsföretaget Proton Technology i Bankeryd har påbörjat införandet av ytterligare två provningsmetoder för att verifiera vidhäftning på ytbehandlade produkter, främst för fordonsindustrin. Den ena metoden simulerar högtryckstvättning och…

Nytt centrum för förbehandling

    Ett nytt centrum för inline-förbehandling har öppnats på Fraunhofer IFAM i Bremen. Med ett laboratorium på mer än 650 kvadratmeter erbjuder institutet ett brett…