Candor växer

Candor upplever just nu en mycket hög tillväxt vilket återspeglas i nyanställningar men också genom nya affärsområden…

Sänkta underhållskostnader

Benelux Overseas, en ägare och operatör av avancerade LPG-fartyg har tecknat ett tvåårigt avtal med Jotun för…

Surface Technology

Den 5 till 7 juni 2018 genomförs mässan Surface Technology i Stuttgart. Tidigare genomfördes mässan under…

Kompetenssäkrad svensk industri

Rätt kompetens är avgörande för den globalt konkurrensutsatta industrin. I ett unikt projekt kallat Kompetenssäkrad industri samlas…

Effektivare miljöprövning

Regeringskansliet tillsätter en utredning som ska se över miljöprövningen av olika verksamheter. Det är anmälnings- eller tillståndspliktig…

Nya provmetoder hos Proton Technology

Provningsföretaget Proton Technology i Bankeryd har påbörjat införandet av ytterligare två provningsmetoder för att verifiera vidhäftning på…