Hexagon förvärvar NEXTSENSE

Hexagon AB har förvärvat det österrikiska företaget NEXTSENSE som arbetar med mätsystem för kvalitetskontroll av…

Rapport om termisk sprutning

En rapport om marknaden för termisk sprutning har publicerats. Den behandlar olika segment så som…

Candor växer

Candor upplever just nu en mycket hög tillväxt vilket återspeglas i nyanställningar men också genom nya affärsområden…

Sänkta underhållskostnader

Benelux Overseas, en ägare och operatör av avancerade LPG-fartyg har tecknat ett tvåårigt avtal med Jotun för…

Surface Technology

Den 5 till 7 juni 2018 genomförs mässan Surface Technology i Stuttgart. Tidigare genomfördes mässan under…

Kompetenssäkrad svensk industri

Rätt kompetens är avgörande för den globalt konkurrensutsatta industrin. I ett unikt projekt kallat Kompetenssäkrad industri samlas…

Effektivare miljöprövning

Regeringskansliet tillsätter en utredning som ska se över miljöprövningen av olika verksamheter. Det är anmälnings- eller tillståndspliktig…