Brand på Swedecote i Götarp

Tidigt på söndagsmorgonen larmade en väktare om en rökfylld lokal på Swedecote i Götarp, vilket SVT Nyheter rapporterade om. När räddnings- tjänsten var på plats...

Rise IVF nyanställer

Murali Murugesan startade i juni på RISE IVF i gruppen Värmebehandling och ytteknologi med placering i Mölndal. Murali har studerat kemi i Indien och har...

Färg för fart

AkzoNobel kommer att vara den officiella färgleverantören för New York Yacht Club’s American Magic-team, som kommer att utmana till 36:e America’s Cup. För att bidra...

Aluminiumbeläggning

Det har i omgångar gjorts olika försök att skapa ytbeläggningar av aluminium. Tunna skikt har framgångsrikt producerats med vakuumteknik. Det har också funnits elektrolytiska processer...

AkzoNobel lanserar nu en återvunnen färg tack vare ett partnerskap i Storbritannien med resurshanteringsexperterna Veolia. Under varumärket Dulux Trade har en matt emulsion utvecklats baserat...

Ny klassificering av titandioxid

Den 4 oktober beslutade Europeiska kommissionen att klassificera titandioxid i pulverform som ett ämne ”misstänkt för att orsaka cancer hos människor”. Detta följer av en...

Nyli ackrediterade

Som första svenska företag har Nyli Metrology AB erhållit ackreditering för renhetsmätning med hjälp av partikelfilter. Kraven på renhet har ökat vilket också gör att intresset...

Bulten skär ner

Bulten har informerat om att man startar ett omstruktureringsprogram för att minska personalstyrkan med cirka 50 personer vid fabriken i Bergkamen i Tyskland. Rationaliseringen berör...

Elfordon kräver nya smörjmedel

Marknaden för elfordon ökar vilket innebär nya frågeställningar, något som den tyska tidningen JOT har uppmärksammat. Elimineringen av förbränningsmotorn samt olika brusreduceringsåtgärder, såsom minskning av...