Ny ägare till Dalazink

Dalazink AB i Smedjebacken får nya ägare. I december förra året försattes Dalazink i konkurs men verksamheten drevs vidare av konkursförvaltaren. Det är nu klart...

Kromteknik får nya ägare

I slutet av förra året fick ytbehandlingsföretaget Kromteknik nya ägare nämligen Magnus Eriksson och Mats Zetterström. Båda arbetar på företaget och har lång och gedigen...

Brand på Swedecote i Götarp

Tidigt på söndagsmorgonen larmade en väktare om en rökfylld lokal på Swedecote i Götarp, vilket SVT Nyheter rapporterade om. När räddnings- tjänsten var på plats...

Rise IVF nyanställer

Murali Murugesan startade i juni på RISE IVF i gruppen Värmebehandling och ytteknologi med placering i Mölndal. Murali har studerat kemi i Indien och har...

Färg för fart

AkzoNobel kommer att vara den officiella färgleverantören för New York Yacht Club’s American Magic-team, som kommer att utmana till 36:e America’s Cup. För att bidra...

Aluminiumbeläggning

Det har i omgångar gjorts olika försök att skapa ytbeläggningar av aluminium. Tunna skikt har framgångsrikt producerats med vakuumteknik. Det har också funnits elektrolytiska processer...

AkzoNobel lanserar nu en återvunnen färg tack vare ett partnerskap i Storbritannien med resurshanteringsexperterna Veolia. Under varumärket Dulux Trade har en matt emulsion utvecklats baserat...

Ny klassificering av titandioxid

Den 4 oktober beslutade Europeiska kommissionen att klassificera titandioxid i pulverform som ett ämne ”misstänkt för att orsaka cancer hos människor”. Detta följer av en...

Nyli ackrediterade

Som första svenska företag har Nyli Metrology AB erhållit ackreditering för renhetsmätning med hjälp av partikelfilter. Kraven på renhet har ökat vilket också gör att intresset...