Trender för fordonskulörer

BASF har för tionde gången presenterat sin syn på kommande trender när det gäller kulör för fordon. Tanken är att det ska tjäna som inspiration…

Höga ökningar av arbetskraftskostnaderna

Den svenska ökningstakten för arbetskraftskostnaderna fortsätter trendmässigt att vara högre än i viktiga konkurrentländer. Den var mer än en procentenhet högre än i Västeuropa och…

Forum om titandioxid

Från och med den 1 oktober 2021 klassificeras titandioxidpulver som potentiellt cancerframkallande vid inandning. Det berör primärt de som arbetar med framställning av titandioxid eller…

Ny generation instrument för väderprovning

Nu kommer fjärde generationen av Q-Labs instrument för accelererad väderprovning: QUV med UV-lysrör och kondenserande fuktighet och vattenspray samt Q-SUN xenonskåp för att reproducera skador…

Sparar på tryckluft

Det tyska familjeföretaget Boge lanserar ett energisparsystem för tryckluftsinstallationer. BOGE-läckagestopp BLS monteras i tryckluftsuttaget på mottagaren och är programmerad att öppna i början av ett…

Podcast om lackering

Nyligen gjorde BesserLackieren sin sjunde podcast om lackering tillgänglig. Den behandlar lackeringsfel och hur man kan undvika dem. De tidigare sex avsnitten behandlar ämnen så…

DeburringExpo 2021

Förberedelserna har börjat inför det fjärde genomförandet av mässan DeburringExpo. Den 12 oktober 2021 slår portarna i Karlruhes mässhallar upp för det tre dagar långa…

Hållbarhetsindikatorer för ytbehandling

Den amerikanska organisationen NASF (National Association for Surface Finishing) har initierat ett arbete med att ta fram mätbara indikatorer för hållbarhet anpassade till ytbehandlingsföretag. Syftet…

PaintExpo får ny partner

Att årets PaintExpo blev inställd, världens ledande mässa för industriell målningsteknik, drabbade arrangören så hårt att mässan enligt deras egna uttalanden inte kan fortsätta utan…

Modern och effektiv miljöprövning

Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över det nuvarande systemet för miljöprövning och lämna förslag på åtgärder för att uppnå en modernare och…

Pulverlacker med tonvikt på hygien

En ökad efterfrågan på hygienförbättrande produkter har fått AkzoNobel att skynda på tillägget av antimikrobiella egenskaper till Interpon D1000- och 2000-sortimentet av arkitektoniska pulverlacker. Renlighet…

Nickel-krom-legering möjligt alternativ till hårdkrom

Ett examensarbete vid Tekniska Universitetet i Ilmenau i Tyskland har undersökt olika aspekter av elektrolytiskt framställda nickel-kromlegeringar. De kännetecknas av hög korrosions- och temperaturbeständighet. Detta…

Heurlins rekonstruktion avslutad

Herlins Lackering inledde en företagsrekonstruktion i slutet av mars efter en dramatisk minskning av produktionen på grund av coronapandemin. Nu har tingsrätten fastställt ett ackord…

Dürr får pris för EcoPaintJet

Dürr har fått det tyska innovationspriset ”Der Deutsche Innovationspreis”, i kategorin för stora företag, för sitt robotmålningssystem EcoPaintJet. Det är en innovation för knivskarp målning…

VBN Components skalar upp

Uppsalaföretaget VBN Components är en pionjär inom 3D-printing i metall som utvecklar nya legeringar med extrem nötnings- och värmetålighet. Nu har VBN antagits till programmet…