Kunskapsdagar inom ytskydd

Ytskyddsakademien har under pandemin genomfört distansutbildningar med över 1 000 deltagare inom olika kunskapsområden. Många av…

Stor zinkfyndighet i Sala

Det svensk-australiensiska gruvbolaget Alicanto Minerals, som prospekterar efter metaller och mineraler, har hittat betydande fyndigheter…

Ytix når all-time-high

Ytix är ett konstnadsindex för elektrolytisk ytbehandling framtaget av branschföreningen SYF, Svensk Ytbehandlings Förening. Statistiken…