Pandemin katalysator för automation

I en global undersökning svarar 85 procent av företagen att pandemin har blivit en ”game changer” för verksamheten och de ser covid-19 som en katalysator för ökade investeringar inom automation.

Närmare hälften av företagen bedömer att robotar kan hjälpa dem att förbättra hälsa och säkerhet på arbetsplatsen och 51 procent sa att robotar kan öka den sociala distanseringen. 78 procent anser att det innebär svårigheter att rekrytera och bibehålla personal på repetitiva och ergonomiskt utmanande jobb. Av de svenska företagen i undersökningen säger 83 procent att de troligen kommer att introducera eller öka användningen av robotar och automation under nästa decennium. 

Undersökningen genomfördes i januari 2021 av 3Gem Global Market Research & Insights på uppdrag av ABB. Den omfattade 1 650 företag av varierande storlek.