Partnerskap för antifouling med UV-C

Genrebild. Foto: Dominik Lückmann /Unsplash

Damen Shipyards samarbetar nu med AkzoNobel och Philips för att tillsammans vidareutveckla en teknik för antifouling, som använder UV-C-ljus, för att hålla fartygsskrov rena. Tekniken integrerar UV-C-ljusemitterande dioder (LED) i en ytbehandling som avger precis tillräckligt med ljus för att totalt förebygga oönskad påväxt. Även om framgångsrika småskaliga försök redan har ägt rum, kommer Damen Shipyards medverkan att tillföra expertis inom områden såsom fartygsintegration, vilket kompletterar AkzoNobels kunskap om ytskydd och vidhäftning och Philips kapacitet inom UV-C LED.

– Vi är både glada över att välkomna Damen Shipyards till konsortiet. Som en ledande internationell skeppsbyggare kommer de att tillföra viktig kunskap och erfarenhet och avsevärt öka våra chanser att lyckas, säger Ralph Slikkerveer, forsknings- och utvecklingsdirektör för Marine, Protective and Yacht Coatings på AkzoNobel i ett pressmeddelande.

Alla tre parter kommer nu att arbeta tillsammans för att bygga vidare på de framsteg som AkzoNobel och Philips har gjort sedan de första etableringarna av RunWell-konsortiet 2017. Målet är att skapa en helt biocidfri lösning för oönskad påväxt.

Philips började redan 2014 att experimentera med UV-C LED-teknik, som är känd från användning för vattenbehandling och sterilisering, men som aldrig använts i öppet vatten. Sedan man gick samman med AkzoNobel har framsteg gjorts till den punkt där försök på kommersiella handelsfartyg har ägt rum. Förutom att fortsätta att förbättra tekniken, är ett viktigt nästa steg för konsortiet fartygsintegration, och alla tre partners kommer nu att arbeta för att skapa en kommersiellt gångbar lösning inom en snar framtid.