Peter Leisner ny avdelningschef vid Tekniska högskolan i Jönköping

1:a december tillträdde Peter Leisner som ny avdelningschef för Material och tillverkning vid Tekniska högskolan i Jönköping (JTH) och tillika professor i ytteknik. Därmed stärks forskningen i elektrolytisk ytbehandling ytterligare vid JTH där Caterina Zanella tidigare i höstas installerades som professor i ytteknik.

Peter Leisner har 30 års erfarenhet av ytbehandling. Han disputerade med en avhandling om pulsplätering från Danmarks tekniska Universitet och kom senare till Sverige 1997 som chef för ytteknik på mikroelektronikinstitutet Acreo. 2001 etablerade han en centrumbildning för robust elektronik i Jönköping genom ett nära samarbete mellan universitet, institut och näringsliv. I samband med detta knöts han också till JTH som adjungerad docent och senare professor. Sedan 2006 har han varit chef för elektronikenheten vid RISE i Borås (fd SP), men har under hela tiden behållit adjungeringen till JTH.

– Nu blir det högskolan på heltid och en förstärkning av både undervisningen och forskningen inom ytteknik som gör Jönköping till den största forskargruppen inom elektrolytisk ytbehandling i hela Norden, berättar Peter.

Forskningen är tillämpad och utförs vanligen i nära samarbete med svenskt och europeiskt näringsliv. Exempel på forskningsprojekt är optimering av process- och materialegenskaper med pulserande ström, samt disper- sionsplätering och anodisering av aluminiumlegeringar.