PFAS-provtagning i Västra Götaland

Länsstyrelsen i Västra Götaland fortsätter kartläggningen av PFAS med verifierande provtagningar och under 2024 kommer 40 områden att undersökas. 

– Urvalet av objekt, som kommer att provtas, grundar sig på en branschlista från Naturvårdsverket. De utvalda objekten ligger i riskklass 1 och 2, vilket innebär hög risk för förekomst av PFAS. Kommunerna har också fått lämna in förslag på objekt där det kan misstänkas finnas föroreningar av PFAS. I förlängningen handlar arbetet om att prioritera för ytterligare undersökningar och bedöma eventuella behov av sanering, säger Anneli Kylén på Miljöskyddsavdelningen på Länsstyrelsen, i ett pressmeddelande.

PFAS-undersökningarna är inte unika för Västra Götaland. Naturvårdsverket har delat ut pengar till samtliga länsstyrelser i landet. I Västra Götaland rör det sig om 10,7 miljoner kronor för totalt 100 områden varav 40 kommer att undersökas under 2024. Ingen fastighetsägare eller verksamhetsutövare behöver stå för någon kostnad i samband med undersökningen. 

Av de utvalda 40 områdena är det flera som har eller har haft ytbehandlingsrelaterad verksamhet. Två är färgindustri, nio verkstadsföretag har använd halogenerade lösningsmedel och fem företag med kemisk och elektrolytisk ytbehandling är med i listan. Dessutom är det tre varv med där det använts halogenerade klösningsmedlen och giftiga bottenfärger.