Powder Coating Academy lanserar vidareutbildning i pulverlackering

För att möta behovet av vidareutbildning inom pulverlackering lanserar Powder Coating Academy (PCA) i Västervik nu en kurs för de som vill fördjupa sina kunskaper. Den nya kursen kommer att hållas under tre dagar och omfatta mer avancerat innehåll än grundkursen, och med fokus på att optimera deltagarnas egna anläggningar.

Ett av målen med den nya vidareutbildningen är att deltagarna ska kunna räkna på pulverlackering och förstå de ekonomiska och miljömässiga konsekvenserna av olika val och metoder. Gruppstorleken är begränsad till åtta personer för att ge mer individuellt anpassad undervisning. Kursen kommer att ha en högre grad av praktik jämfört med grundkursen och vara mer flexibel och anpassad till den aktuella gruppen. Till skillnad från grundkursen, där deltagarna lackerar standardobjekt, ges nu möjligheten att arbeta med egna objekt och utmaningar under kurstillfället.

– Vi har länge velat erbjuda de som har gått grundkursen vidareutbildning inom området. Tanken med fortsättningsutbildningen är att man efter avslutad utbildning ska komma hem med nya idéer och arbetssätt som kan genomföras direkt i den egna lackeringsanläggningen, säger Raymond Meyer, kursledare på PCA och konsult inom lackeringsteknik på Meyer & Hjort.

Den nya utbildningen planeras att lanseras under hösten 2024. Mer information om kursen kommer att presenteras på pca.se när anmälan öppnas.