Projekt ska höja ytkvaliteten på stål

Tillverkning av högpresterande nischstål ställer allt högre krav på produktionsprocessen. Materialutbytet är ofta lågt och en tydligt identifierad materialförlust orsakas av oxidation i samband med varma processteg, som värmning och varmvalsning. Dessa processteg är dock nödvändiga för att erhålla de önskade materialegenskaperna. Forskningsprojektet VV-Kontroll har som mål att identifiera vilka möjligheter som finns att minska den direkta oönskade omvandlingen av metall till oxid och med detta också underlätta för det efterföljande processteget där oxiden spolas eller betas bort. Detta förväntas höja ytkvaliteten hos slutprodukten och leda till mer kostnadseffektiva processer. För att uppnå detta kommer försök i laboratorieskala och pilotskala genomföras där proverna undersöks noggrant. Processerna verifieras och vidareutvecklas sedan direkt i produktion hos de två deltagande stålföretagen. Projektet kommer att leverera ett antal metoder där styrning av ugnsatmosfär och ytbehandling kan användas för att minska oxidbildning och ge ett oxidskal som är lättare att avlägsna i senare processteg.

– Det jag personligen ser fram emot är att kombinera teoretiska angreppsätt likt termodynamisk modellering med resultat från högupplösta mät- metoder, baserat på material från labbskala, pilotverk och industriella försök, säger Hans Magnusson på forskningsinstitutet Swerim samt projektledare för VV-Kontroll.

VV-Kontroll har en total budget på cirka 6 miljoner kronor varav 3 miljoner kronor kommer från Vinnova.