Proton Finishing investerar i hållbar arbetsmiljö

Proton Finishing i Eskilstuna investerar för att minska sitt klimatavtryck. Foto: Proton Finishing

Proton Finishing har under lång tid drivit ett hållbarhetsprojekt som syftar till att företaget ska vara ledande i ytbehandlingsbranschen. Nu har turen kommit till Proton Finishing i Eskilstuna där man investerar i tre förbättringar som kommer att innebära stora positiva förändringar. En värmeväxlare har installerats som tar värme från torkugnen och härdugnen och använder den i förbehandlingen. Det ger en minskning av gasolförbrukningen med 8 % och därmed minskat verksamhets koldioxidavtryck. En ny pulverlackeringsbox gör att all lackering nu kan ske i ett slutet system med betydligt mindre manuellt arbete än tidigare, vilket gett en bättre arbetsmiljö. Boxen minskar också färgförbrukningen och har gjort produktionen effektivare. Den tredje förändringen är en ersättningsinvestering i en ny effektiv bläster. Den har ett slutet system, både vad gäller material och hantering, vilket bland annat innebär en bättre arbetsmiljö. Dessutom har den möjlighet till energiåtervinning.

– Främst är det våra medarbetare som kommer att tjäna på de här investeringarna eftersom vi får en mycket bättre arbetsmiljö. Men vi kommer också att kunna reducera klimatpåverkan och minska koldioxidavtrycket med 87 ton, berättar Sandra Vatn, hållbarhetsutvecklare på Proton Finishing.

Marcus Anderberg, som är platschef i Eskilstuna, ser också positivt på investeringarna.

– Att kunna erbjuda en bra arbetsplatsmiljö betyder jättemycket för vårt medarbetarvarumärke och möjligheten att rekrytera ny kompetens. Men det handlar också om att utveckla affären. Proton Finishing kommer att fortsätta sin höga investeringstakt med fokus på automation, processer och ny teknik som kan bidra till ökad hållbarhet.