Proton Group släpper hållbarhetsberättelse

Proton Group har nyligen släppt koncernens första hållbarhetsberättelse. Dokumentet, som finns tillgängligt via Protons webbplats, omfattar 88 sidor och ger en genomarbetad bild av Protons verksamhet och vad koncernen vill åstadkomma under olika tidsperspektiv, som i många fall sträcker sig fram till år 2035. Exempel på utmanande mål är att inga ämnen på kandidatlistan ska finnas i sålda eller använda produkter samt att inget avfall ska lämnas till deponi eller energiutvinning år 2035. Samma tidsperspektiv gäller för koldioxidavtrycket som ska vara noll räknat på direkta utsläpp och indirekta från använd elektricitet.

– För oss var det viktigt att visualisera vårt hållbarhetsarbete. Att skapa en plattform och staka ut vår riktning ser vi kommer hjälpa oss i resan. Att sprida den externt gör vi då vi vill vara så transparenta som möjligt och vi är säkra på att det kommer hjälpa oss genom att bland annat synliggöra färdriktningen för våra kunder och övriga intressenter, berättar hållbarhetschef Maria Thom i en intervju på företagets webbplats.

Hållbarhetsberättelsen hittar du här.