Proton Technology inleder italienskt samarbete

Alessio Ferluga, Joakim Ekström, Stefan Gustafsson Ledell, Luca Cozzarini och Lucia Marsich. Foto: Proton Technology

Proton Technology fortsätter att expandera internationellt. Med den nya partnern MaterialScan får kunder i Italien tillgång till Proton Technologys erbjudande och expertis inom korrosions- och ytanalys.

Proton Technology strävar efter att vara en global partner när det gäller korrosions- och ytanalys. Att expandera internationellt är därför en del av Proton Technologys långsiktiga tillväxtstrategi. Idag kommer mer än 55 % av intäkterna från kunder utanför Sverige, främst från Europa.

– Vår tillväxt kommer främst från att etablera nya affärsrelationer inom både test och försäljning. Vårt mål är att erbjuda en sömlös och bekymmersfri helhetslösning där vi möter våra kunders specifika behov. I det här fallet i Italien, säger Joakim Ekström, teknisk försäljningschef och korrosionstestexpert, Proton Technology.

Italien är en mycket intressant marknad med många företag inom fordons-, sjöfarts- och metallsektorn. MaterialScan grundades 2015 och är specialiserade på laboratorietester på metaller och plaster. MaterialScan erbjuder även teknisk rådgivning för kvalitetskontroll, felanalys och materialval.

– Detta partnerskap med Proton Technology ger oss möjligheten att komma in på marknaden med en stark partner och kvalificerad service. Mitt intryck av Proton Technology är att de står för hög kvalitet och ett kvalificerat förhållningssätt till kunder och arbetar med kort ledtid, säger Alessio Ferluga, vd Materialscan S.r.l.