Provexa omorganiserar

Kristoffer Skalsky, Daniel Hedling och Emma Wikfeldt.

Det är mycket som händer på ytbehandlingsföretaget Provexa i Göteborg. En stor investering i en ny ytbehandlingsline med zinkflakes har precis byggts klart av Provexa Ytbehandling AB, vilket innebär en markant ökning av den prognostiserade omsättningen. Systerföretaget Provexa Technology AB investerar också och växer stadigt, mycket inom elektrifiering där många nya utmaningar inom ytbehandling behöver övervinnas. 

I raden av förändringar har man också gjort flera personalförändringar där flera trogna medarbetare nu har fått förtroendet att axla viktiga positioner inom företaget. En av dessa roller är vd-posten i Provexa Ytbehandling AB som Daniel Hedling har utsetts till så sent som i augusti. Daniel började på Provexa 2013 som kvalitets- och miljöchef och 2016 övertog han rollen som affärsområdeschef för affärsområde ZinkFlake. Under sin tid som affärsområdeschef skapade han lönsamhet inom affärsområdet och hade samtidigt en låg personalomsättning.

– Jag har länge varit intresserad av ledarskap och jag har provat på olika ledarskapsstilar, inte minst under tiden jag arbetade i en amerikansk organisation. För mig är det viktigt med ett stödjande ledarskap där vi får personer att växa, och stanna kvar på företaget, berättar Daniel Hedling.

Precis som tidigare organisationsstruktur är Provexa indelat i olika affärsområden, där varje affärsområde rapporterar till vd. I den nya strukturen, som sjösattes den 1 augusti, rapporterar nu koncernens två olika bolag till koncernchefen, Anders Hultmark. Affärsområdesansvariga inom Provexa Ytbehandling AB rapporterar till ytbehandlingsbolagets vd, Daniel.

– Vår nya koncernstruktur är bättre anpassad för förvärv, då de är lättare att passa in i den nya modellen, berättar koncernchef Anders Hultmark.

Fredrik Revellé och Eric Hultmark.

En ny roll sedan augusti är också marknadschef för koncernen, som Kristoffer Skalsky har utsetts till. Han har sedan 2020 arbetat heltid på Provexa Technology AB med provning och med säljarbete.

– Det renodlade säljarbetet kommer fortfarande att ligga kvar på respektive affärsområde inom ytbehandlingsbolaget och vd för Technology. Min roll är att stödja försäljningen och arbeta med olika former av marknadskommunikation, berättar Kristoffer.

Andra organisationsförändringar är att Emma Wikfeldt som tidigare har jobbat med ekonomi på Provexa nu tar klivet upp som ekonomi- och inköpschef för koncernen. Även två nya affärsområdesansvariga i ytbehandlingsbolaget har utsetts och det är Eric Hultmark som sedan 29:e augusti ansvarar för Protection & Paint och Fredrik Revellé som efterträder Daniel Hedling som ansvarig för ZinkFlake.