Rekordmånga synpunkter på PFAS-förslag

Bild: Freepik

I januari 2023 lämnade Kemikalieinspektionen tillsammans med myndigheter från fyra andra länder in ett förslag om en bred begränsning av PFAS till EU:s kemikaliemyndighet, Echa. PFAS kallas för evighetskemikalier eftersom de inte bryts ned i naturen. De kan vara skadliga för både människor och miljö. Under sex månader har företag, organisationer och privatpersoner kunnat lämna in synpunkter på förslaget. Samrådet, som processen kallas, är nu avslutat och över 5 600 synpunkter har kommit in. Det  är nästan tolv gånger fler än det tidigare rekordet som var 477 synpunkter på ett begränsningsförslag om mikroplaster. 

Kemikalieinspektionen anser att det är positivt att det finns ett stort intresse. Nu fortsätter processen med att ta hand om all ny information och uppdatera PFAS-förslaget. Tillsammans med Echas expertkommittéer tar de fem länderna bakom förslaget fram en uppdaterad version. Echa kommer sedan att överlämna det uppdaterade förslaget till EU-kommissionen tillsammans med expertkommittéernas yttranden. Beslutet om PFAS-förslaget kommer slutligen att fattas av kommissionen tillsammans med EU:s medlemsstater.