RISE förvärvar delar av SWEREA

SWEREA består av fem forskningsinstitut inom material-, produktions- och produktutveckling: IVF, SICOMP, SWECAST, KIMAB och MEFOS. RISE förvärvar nu två tredjedelar av forskningskoncernen och adderar därmed helt ny kompetens för att förstärka rollen som en attraktiv aktör i arbetet med en globalt hållbar framtid.

– Det är fantastiskt roligt att vi på RISE nu får ytterligare 355 innovativa problemlösare. För att kunna möta de stora samhällsutmaningarna och inte minst omställningen mot ett hållbart samhälle behöver vi jobba över forskningsgränserna. Det är i gränssnittet mellan olika teknologier och kompetenser som de nya landvinningarna kommer. Ju bredare branschkunnande vi har desto starkare spelare och attraktivare samarbetspartner blir vi för industrin, säger Pia Sandvik, vd för RISE.

Samgåendet mellan bolagen genomförs den 1 oktober 2018. Affären berör 540 medarbetare över hela landet. Bolagen MEFOS och delar av KIMAB, med totalt 185 medarbetare, uppgår i ett helt nytt forskningsinstitut med fokus på stål-, gruv- och metallforskning där RISE blir delägare.