Robotlyftet blir Digi-Load

Projektet Digi-load pågår sedan november 2017, med syftet att titta närmare på möjligheterna att automatisera hängning och nedplock inför ytbehandling. Projektet beviljades under namnet Robotlyftet, men har på grund av ett uppdrag inom Tillväxtverket med samma namn nu bytt namn till Digi-Load. Innehållet är dock detsamma: Att stärka konkurrenskraften för svensk ytbehandlingsindustri genom automatisering och digitalisering med fokus på hängning och nedplockning av gods.

I projektet som kommer att pågå till oktober 2020 ska befintliga testsiter, fysiska och virtuella, använda befintlig teknik såsom traditionella och kollaborativa robotar i kombination med sensorik- och visionssystem för att demonstrera dagens och morgondagens möjligheter inom automation och digitalisering inom områdena hängning och avplockning av gods. Momenten kräver stor flexibilitet då ett företag kan ha upp till 2 000 olika produkter att hantera.

Projektet är uppdelat i ett antal arbetspaket: Produktionsförutsättningar, Anpassning och vidareutveckling av testbäddar, Industriella fallstudier och demonstrationer, Affärsupplägg och spridning samt Projektledning.

Arbetspaket Produktionsförutsättningar är i full gång med kartläggning av de ytbehandlande företagens tillverkningsprocesser för att identifiera lämpliga frågeställningar som sedan ska användas som input till projektets olika testsiter i arbetspaket Anpassning och vidareutveckling av testbäddar.

Testbädden är lokaliserad på ett antal platser med olika fokusområden enligt följande: Robotdalen (samarbete mellan Mälardalens högskola och ABB:s testcenter för automation) – Fokus på traditionella robotar i kombination med visions- och sensorteknik, Paint Center på Swerea IVF – Kollaborativa robotar för hängning/nedplock, IPS – Virtuell testbädd med fokus på simulering, optimering och virtuell tvilling, MIBA Industriteknik – Industriella demonstrationer. Mer information om projektet finns på: www.swerea.se/digi-load