Sanering av förorenat område i Ebbarp

FOTO: HABO KOMMUN

Naturvårdsverket har beviljat en ansökan om bidrag på 1,5 miljoner kronor till Habo kommun, för en akut sanering av ett område i Ebbarp där ytbehandlingsföretaget El-Galvano tidigare låg. Området har tilldelats den högsta riksklassen, riksklass ett, för förorenade marker.

I mitten av 1960- och 1970-talet, bedrev företaget en småskalig ytbehandlingsverksamhet genom förkromning, förnickling, slipning och polering. Höga halter av cyanid, zink, krom, nickel, kadmiun, koppar och kobolt har nu hittats i jorden bakom en ladugårdsbyggnad på en lantbruksfastighet. Gränsen för cyanid är 1 000 mg per kg, och i området har det mätts upp så mycket som 26 000 mg per kg jord.

Ett litet barn skulle bli akut sjukt av 5 gram av den förorenade jorden, men det uppges inte vara några uppenbara risker för de som bor i området då inget dricksvatten är påverkat. Viss påverkan ska ha setts på grundvattnet, men inga alarmerande halter.

Saneringen sker genom att området schaktas i omgångar, med kontinuerliga provtagningar. Jordmassorna körs därefter till deponi. Saneringen påbörjades i oktober och förväntas vara klar under november.