Scania inför krav på gröna leveranser

Foto: Scania

För att driva på skiftet till ett hållbart transportsystem omvandlar Scania nu sin målsättning om gröna inköp av batterier, stål, aluminium och gjutjärn till krav och kontrakt.

– Det känns mycket bra att vi nu, i nära samarbete med våra leverantörer och partners, går från mål till handling. Införandet av gröna inköpskrav handlar både om att göra hållbara transporter till verklighet och att säkra tillgången till material med lågt klimatavtryck i en snabbt ökande konkurrens, säger Christian Levin, vd på Scania, i ett pressmeddelande. 

Scania har infört en strategi om att avsevärt minska utsläppen i leverantörskedjan. 2030 har företaget siktet inställt på 100 % gröna inköp av stål, batterier, aluminium och gjutjärn till sin europeiska produktion. Dessa fyra områden står för cirka 80 % av klimatutsläppen från Scanias produktionsmaterial. De viktigaste utsläppskällorna elimineras genom att använda ny teknik, grön el och/eller återvunnet material. När det gäller batterier är till exempel tillgång till grön energi i produktionen avgörande. I produktionen av stål är det centralt att ersätta masugn med vätgasteknik.

Nu inför Scania krav på sina leverantörer att eliminera de stora utsläppskällorna i produktionen av batterier, stål, aluminium och gjutjärn. Krav på omnämnda gröna teknologier är från och med nu på bordet i förhandlingar om både framtida kontrakt och i översynen av befintliga.

Engagemang bland leverantörer är avgörande för framgång i den gröna omställningen, och viktiga framsteg görs. I våras lade Scania sin första order på grönt stål från H2 Green Steel. I mitten av november tillkännagavs ett gemensamt mål med SSAB om att fullt ut skifta till gröna leveranser av stål år 2030. Leveranser av grönt stål till Scanias europeiska produktion är planerade att starta 2026. Scania uppger att de tillsammans med Northvolt har utvecklat en battericell för tunga transporter med prestanda i världsklass och ett unikt lågt klimatavtryck. 

– Vi arbetar nu med att utöka omfattningen av målet om gröna leveranser till vår produktion, så att strategin så småningom omfattar hela den globala leverantörskedjan, säger Christian Levin.