Sherwin-Williams vinner pris

Foto: Sherwin-Williams

Sherwin-Williams Protective & Marine har vunnit priset Vaaler Award, som delas ut av den amerikanska tidskriften Chemical Processing. Priset erhölls för den nya serien Heat-Flex ACE, (Advanced CUI Epoxy), som är ett system för att minska korrosion under isolering, (CUI, corrosion under insulation). Den höga halten av epoxi novolack har visats ge ett bra skydd mot korrosion under isolering. Vissa av produkterna har också en hög koncentration järnglimmerpigment som ger avsevärt förbättrad CUI-reducerande prestanda jämfört med liknande formuleringar.

Vaaler Awards uppmärksammar produkter och tjänster som erbjuder dramatiska förbättringar för driften av kemiska anläggningar. Chemical Processing har delat ut Vaaler Awards vartannat år i mer än 50 år. De är uppkallade efter John C. Vaaler (1899-1963), som blev Chemical Processings chefredaktör 1946 och fungerade som ordförande för redaktionen från 1961 till sin död. En oberoende panel av domare från den kemiska industrin valde vinnarna av Vaaler Award baserat på betydelsen av deras bidrag till driften av kemiska anläggningar, såväl som deras unika och breda tillämpning.