SIS har påbörjat revidering av ISO 14001

Svenska Institutet för Standarder, SIS, har påbörjat arbetet med revidering av standarden för miljöledningssystem, ISO 14001.

Det har gått fem år sedan senaste uppdateringen av ISO 14001 som används brett i Sverige och internationellt i allt från upphandlingar till myndigheters miljöledningsarbete. I Sverige är ungefär 6 000 organisationer certifierade mot standarden.

En arbetsgrupp har under hösten påbörjat arbetet med att identifiera vilka områden som behöver förbättras och förtydligas. Det handlar bland annat om utvärdering av lagefterlevnad, livscykelperspektivet samt skrivningarna kring organisationens förutsättningar. Under 2021 fortsätter aktiviteterna då bland annat ISO (International Organization for Standardization) planerar ett utskick av en internationell enkät och en presentation av en ISO-arbetsgrupp där nya potentiella områden för standarden kommer att föreslås.