Sju nya ämnen på EU:s kandidatförteckning

EU:s kandidatförteckning är en lista över ämnen som kan ha allvarliga effekter på människors hälsa eller miljön. Ämnen på kandidatförteckningen omfattas av särskilda krav på information och anmälan enligt EU:s kemikalieförordning Reach. Ämnena kan också senare komma att omfattas av tillståndskrav. Den 15 januari 2018, uppdaterade EU:s kemikaliemyndighet Echa kandidatförteckningen med sju nya ämnen. Dessa är Bens(a)antracen, Krysen, Kadmiumhydroxid, Kadmiumkarbonat, Kadmiumnitrat, Dechlorane PlusTM samt reaktionprodukter av 1,3,4-tiadiazolidin-2,5-dition, formaldehyd och 4-heptylfenol, grenad och ogrenad (RP-HP) med ≥0.1 % w/w 4-heptylfenol, grenad och ogrenad.

Den euorpeiska kemikaliemyndigheten Echa har också identifierat ämnet bisfenol A som hormonstörande i miljön. Bisfenol A finns sedan tidigare på kandidatförteckningen på grund av ämnets reproduktionsstörande och hormonstörande egenskaper för människors hälsa. Bisfenol A används vid tillverkning av polykarbonat- och epoxiplaster och som antioxidant i PVC-plast.

Besluten om att föra upp de sju ämnena på kandidatförteckningen och om att uppdatera egenskaperna för bisfenol A var enhälliga i kemikaliemyndigheten Echas medlemsstatskommitté.

Efter de senaste uppdateringarna finns nu 181 ämnen på kandidatförteckningen. Identifieringen av ämnen som kan komma att tas upp på kandidatförteckningen är en kontinuerlig process, vilket innebär att nya ämnen förs upp successivt. Echas mål är att föra upp nya ämnen på förteckningen två gånger per år.