Smart anodisering mot kväveoxider

Aluminium används som fasadbeklädnad vilket göra att det täcker stora ytor. Kan dessa ytor användas till något mer än att bara skydda byggnaden skulle det skapa extra värden. I ett nyligen startat forskningsprojekt studeras hur anodisering av aluminium kan ges fler egenskaper. Självklart ska anodiseringsskiktet skydda aluminium mot väder och korrosion. Men man ska nu studera möjligheterna att med hjälp av inbäddade nanopartiklar i skikten rena luften från höga halter av bland annat kväveoxider. De fotokatalytiska nanopartiklarna aktiveras av solstrålningens UV-ljus. Arbetet drivs av Forschungsinstitut Edel- metalle + Metallchemie tillsammans med ytterligare tyska institut och universitet. Även partners från industrin deltar i projektet.