Smarta skikt varnar för skador

Illustration: Harryarts /Freepik

Metalliska ytbehandlingar är praktiska och effektiva som korrosionsskydd genom att begränsa kontakten mellan basmaterialet och korrosiva medier. Nedbrytning av skiktet kan dock innebära att korrosiva medier når substratet och skapar olika typer av korrosionsskador. Utveckling av ytbehandlingar med smarta korrosionsegenskaper, som i ett tidigt skede kan varna för skador, är ett lockande men utmanande forskningsområde. Dessa skikt kan upptäcka osynlig mikroskopisk korrosion under ytan och har till och med en potentiellt självreparerande förmåga.

En ny översiktsartikel sammanfattar egenskaperna hos olika stadier av korrosion under ytbehandlingar, och går systematiskt igenom tidigare studier om skikt, som kan ge signaler om skador. Olika molekyler har utvecklats, som använder kolorimetriska eller fluorescerande sonder, som tidigt kan varna om skador i skikten. Granskningen belyser denna utveckling, såväl som kombinationen av dessa molekyler tillsammans med olika ytbehandlingar för att möjliggöra korrosionsdetektering. Författarna har klassificerat dem i tre olika mekanismer: pH, metalljoner och skador på skiktet. Fördelarna och nackdelarna med olika ytbehandlingar diskuteras också. Slutligen sammanfattar författarna att den aktuella forskningen visar lovande framtidsutsikter, men framtida forskningsinsatser som fokuserar på skiktens kompatibilitet, livslängd, miljötoxicitet och praktisk effektivitet, måste prioriteras.

Artikeln har publicerats i Progress in Organic Coatings, volym 177, april 2023.