Sparar på tryckluft

Det tyska familjeföretaget Boge lanserar ett energisparsystem för tryckluftsinstallationer. BOGE-läckagestopp BLS monteras i tryckluftsuttaget på mottagaren och är programmerad att öppna i början av ett skift. När skiftet är över stängs den automatiskt och förbättrar därigenom energieffektiviteten i hela tryckluftssystemet. Den lilla energibesparingsenheten styrs av en mikroprocessor och stänger av kretsen på ett tillförlitligt sätt under alla tidsperioder som är inställda. En rad olika programmeringsfunktioner gör det möjligt för användaren att anpassa enheten helt i enlighet med företagets öppettider. Den finns i två olika modeller beroende på vilken rördiameter som önskas. De energibesparande enheterna kan användas vid ett maximalt arbetstryck på 16 bar och en maximal omgivningstemperatur på 50 °C. Förutom programmerade tidsinställningar kan BLS också ha möjlighet att öppna och stänga manuellt via fjärrkontroll.