Standardisering av nanomaterial på gång

Ett projekt, som ska utveckla metoder för att implementera standardisering på nanoteknik-området, har nyligen startats. Projektet drivs gemensamt av Chalmers Industriteknik, RISE Bioekonomi och hälsa och Svenska institutet för standarder, SIS.

Graphene sheet, illustration.

– Materialen nanocellulosa och grafen kommer att ha en avgörande betydelse för en hållbar produktutveckling. De kan minska åtgången av metaller och plaster, ersätta sällsynta material och skapa nya spännande lösningar och produkter. För att nanomaterial på allvar ska kunna konkurrera med traditionella behövs nya standarder och att företagen både är med och utvecklar samt arbetar efter dessa. Det är ett angeläget fokus i vårt projekt, säger Johan Ek Weis, ordförande för SIS tekniska kommitté för nanoteknik och projektledare på Chalmers Industriteknik.

– Målet är att få ett helt annat engagemang för standardisering än idag och att vi gemensamt driver på arbetet i internationella sammanhang. Det finns så stor kompetens och många duktiga företag i landet som kan leda utvecklingen och projektet vill bidra till stärkt konkurrenskraft, säger Åsalie Hartmanis, Chalmers Industriteknik och projektledare för det aktuella projektet. 

– Både nanocellulosa och grafen är nya avancerade material, men där stannar egentligen likheterna. Grafenföretagen är oftast små och unga men för nanocellulosa är det en större mix med både startups och stora koncerner. Så strategierna blir olika. Nyckeln är dock att bistå med förståelse och underlag kring standarders roll i att sprida användning, tillämpning och kommersialisering av nanocellulosa och grafen, säger Rosana Moriana Torró, senior forskare på RISE Bioekonomi och hälsa.

Projektet heter ”Grafen och nanocellulosa, från gapanalys till stärkt svensk konkurrenskraft med standardiseringsverktyg” och finansieras av Vinnova under 2021.